vergaderstukken Algemene Ledenvergadering 2 september

Op de aankomende ALV zullen enkele stukken worden besproken. Deze vergaderstukken kun je hier onder vinden.