Zuxit: Afsplitsing van Amsterdam-Zuid als laatste redmiddel voor de lokale democratie

Matthijs Pontier was lijsttrekker in Amsterdam-Zuid. De Piratenpartij haalde hier met 3,5% genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen, maar greep net naast een zetel omdat de PvdO net wat meer stemmen haalde. Om toch zaken te kunnen agenderen, sprak Matthijs 14 juni in bij de commissievergadering van Amsterdam-Zuid:

Op woensdag 15 februari 2017 schafte het gemeentebestuur van Amsterdam de lokale democratie af. In de grootste stad van Nederland, die de komende jaren richting de 1 miljoen inwoners groeit, zullen geen lokale raden meer zijn. Een dubbelmandaat wordt zo vervangen door geen  mandaat. Stadsdelen die groter zijn dan een stad als Leiden, hebben geen enkele eigen zeggenschap meer. Dit lijkt ingegeven door ouderwetse ideeën over schaalvergroting. Inmiddels is men er achter dat decentrale organisatie, waarin bestuurders makkelijk direct kunnen worden aangesproken, juist veel efficiënter is.

Verantwoordelijk wethouder Choho ging niet langs de Amsterdammer zelf en raadpleegde geen experts. Hij ging niet langs de actieve bewoners en de vele organisaties in de hoofdstad die zich bezig houden met lokale participatie, buurtinitiatieven, en nieuwe vormen van inspraak. Op een avond in Pakhuis De Zwijger waar actieve Amsterdammers wel aanwezig waren, werden deze plannen met de grond gelijk gemaakt. In het door de Piratenpartij voorgestelde alternatieve bestuurlijk stelsel, de deeldemocratie, had wethouder Choho geen interesse.

Het college heeft ervoor gekozen alle macht te concentreren bij een klein clubje bestuurders in de Stopera. De tandeloze adviescommissies die de bestuurscommissies moeten vervangen, hebben geen enkele zeggenschap, en de superambtenaren worden geacht uit te voeren wat door het gemeentebestuur wordt opgelegd. Op adviezen vanuit de bestuurscommissies wordt door het stadsdeel nu al vaak niet eens meer gereageerd.

In de democratie waar wij als Piratenpartij voor staan, is macht juist zoveel mogelijk gedecentraliseerd. De Piratenpartij legt beslissingen op deze manier juist zo dicht mogelijk bij Amsterdammers. In onze democratie is macht niet iets om te bevechten, maar iets om te delen. Tussen bestuurders, gekozen volksvertegenwoordigers en gewone Amsterdammers. Tussen de Stopera en de stadsdelen.

Op 23 mei werd er in een volle Buiksloterkerk gesproken over een Noxit: een afsplitsing van Amsterdam-Noord. Dit lijkt een goede oplossing om de lokale autonomie te behouden, maar ik zou het jammer vinden als alleen Noord zich zou afsplitsen. Net als Amsterdam-Zuid, hoort Amsterdam-Noord bij Amsterdam.

Ook wanneer stadsdelen zich afsplitsen, kunnen we samen 1 Amsterdam blijven. Grote steden als Londen en Brussel bestaan uit losse gemeenten. Er is een overkoepelend bestuur voor alle zaken die het geheel aangaan. De rest mogen de gemeenten helemaal zelf uitzoeken. Dat werkt daar prima.

Het kan echter ook zo zijn dat een minder drastische oplossing uitkomst biedt. Daarom wil ik het volgende stappenplan voorstellen om de lokale democratie te behouden:

  1. Ga in gesprek met het gemeentebestuur over een artikel 83 commissie, die bevoegdheden krijgt van het gemeentebestuur. Niemand in de Stopera lijkt echt blij met het huidig bestuurlijk stelsel, dus er zouden mogelijkheden moeten zijn om hier beweging in te kunnen krijgen.
  2. Indien dit niet mogelijk is, ga dan binnen uw partij in gesprek om zich aan dit plan te committeren.
  3. Indien dit niet succesvol is, is afsplitsing van Amsterdam-Zuid het laatste redmiddel voor het behoud van de lokale democratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *