Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de formele organisatie van de Piratenpartij Amsterdam, faciliteert de leden die activiteiten willen opzetten, houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en bereid de Algemene Ledenvergadering voor. Sinds 22 januari 2017 hebben we een interim-afdelingsbestuur. Na de Kamerverkiezingen op 15 maart kiest de afdeling een vast bestuur. In het interim-afdelingsbestuur zitten:

Matthieu Benistant, voorzitter

Max Oosterbeek, penningmeester