Statuten

De Piratenpartij Amsterdam is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Onze Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn hier in te zien als PDF.