Stadsdeel West: Bestuurscommissievergadering 18 juli 2017

Op 18 juli is de laatste bestuurscommissievergadering van Stadsdeel West van het politieke jaar.

Op de agenda staan onder andere de bespreking van de komst van een Extra Begeleide Toezicht Locatie voor asielzoekers, de stemming over het bestemmingsplan Oude Houthaven en het afscheid van stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester die is voorgedragen als burgemeester in Leusden. De vergadering is openbaar toegankelijk op het stadsdeelkantoor op het Bos en Lommerplein en begint om 19:30. Alle stukken zijn hier te vinden.

Voorbereidende sessie:

Grote zaal:

1.1 Kijk op de Wijk

1.2 Ruimte voor inspraak door bewoners

1.3 Ruimte voor mondelinge vragen door commissieleden

2. Extra begeleide toezichtlocatie in West

4. Korte presentatie stand van zaken leefstraten

Kleine zaal:

3. Stand van zaken drie decentralisaties

5. Intensiveringen ten laste van Overhevelingsgelden 2017

Besluitvormende sessie:

1. Agendavaststelling en mededelingen

1.1 Kort afscheidswoord Gerolf Bouwmeester

2. Beëdiging nieuw AB-lid voor de fractie van D66

3. Benoeming voorzitter DB

4. Ruimte voor debat

5. Bijdrage West aan programmateksten Begroting 2018

6. Ontwerpbestemmingsplan Oude Houthaven

7. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *