Speciale Amsterdamse ALV inclusief Lijsttrekkersverkiezing

Beste Piraten,

Namens het bestuur van de Piratenpartij Amsterdam nodigen we je uit voor een speciale Algemene Ledenvergadering (ALV) met als thema de verkiezing van de lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018..
Wanneer: 25 juni 2017 @ 13:00 – 17:00
Waar: De Verrekijker. De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam .

Wij nodigen alle leden uit om bij elkaar te komen en hun stem voor de nieuwe lijstrtrekker uit te brengen op deze bijzondere ALV.

De komende maand gaan de kandidaten zich presenteren op de website en andere media. Zij zullen op 22 juni in debat gaan met elkaar in Checkpoint Charlie in Amsterdam. Deze verkiezing is het sluitstuk van een maand waarin de Piraten hun beste lijsttrekker kunnen en mogen kiezen. Het is tevens het startpunt van de Piratenpartij om zich te presenteren aan de stad en de campagne vorm te gaan geven. Wij nodigen alle Amsterdammers uit om hun stem uit te brengen op een van de kandidaten. Mocht je nog geen lid zijn, dan kan je uiterlijk twee dagen voor de definitieve verkiezingen lid worden en toch je stem uit brengen. Neem je lidnummer en legitimatie mee. Dit om de stemming correct te laten verlopen. Pak die kans.

De agenda is in volgorde. Notulen van de vorige ALV staan hier. We streven ernaar om de vergadering af te sluiten rond 17.00 uur

– Opening vergadering;
– Verslag kiescommissie
– Verslag bestuur
– Uitleg stem en telprocedures
– Presentatie kandidaten
– Stemming
– Pauze
– Update samenwerking met verschillende burgerbewegingen
– Bekendmaking uitslag lijsttrekkersverkiezing
– Tijd om te proosten
– Afsluiting.

We hanteren bij deze stemronde niet de Schulze-methode. We hanteren een systeem waarin alle kandidaten punten krijgen. Alleen de nummer 1 op jouw stembiljet krijgt een punt meer. Het is te vergelijken met de “Eurovise Plus 1”-methode. Mocht onverhoopt nummer een en twee geljk eindigen. Dan volgt een tweede ronde met alleen de nummers een en twee.

Mocht je willen stemmen maar kan je zelf niet aanwezig zijn dan kun je hiervoor een ander lid machtigen. Doe dit door het lid een getekende verklaring te geven waarop staat dat die gemachtigd is namens jou te stemmen op de ALV van 25 juni 2017. Per lid kan er maximaal 1 machtiging worden gegeven.

Meer informatie staat op de website. https://amsterdam.piratenpartij.nl/alles-lijsttrekkersverkiezing-ppa/
Het bestuur is beschikbaar voor vragen.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Piratenpartij Amsterdam,

Max Oosterbeek
Matthieu Benistant
Danny Werner