Privacy statement nieuwsbrief Piratenpartij Amsterdam

De Piratenpartij Amsterdam hecht belang aan de privacy van de gebruikers van onze nieuwsbrief. De Piratenpartij Amsterdam gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de dienstverlening van de Piratenpartij Amsterdam aan u of aan uw instelling. Als u persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk.
De Piratenpartij Amsterdam kent een nieuwsbrief. Leden van de Piratenpartij Amsterdam worden automatisch eenmalig ingeschreven voor deze nieuwsbrief. Ook kunt u zich via de website inschrijven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

De nieuwsbrief bevat links naar onze website, voor het privacybeleid van deze website verwijzen we u door naar het landelijke privacy-statement.

De Piratenpartij Amsterdam behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring in de toekomst aan te passen. De laatste versie zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Deze versie is van augustus 2017