Laatste artikelen van de Piratenpartij Amsterdam

Piratenpartij claimt open ruimte Westerpark terug

De Piratenpartij wil het parkeerterrein bij het ING-gebouw aan de Haarlemmerweg omvormen tot groene entree tot het Westerpark. Dat stelde zij voor in de bestuurscommissievergadering van stadsdeel West op 9 mei. Hiermee geeft zij gehoor aan een breed gedeelde wens in de buurt. Tien bewoners kwamen inspreken in een heftige vergadering en toonden de meer dan 3500 handtekeningen voor een groen ‘kavel x’. Door een groene entree te realiseren wordt een brug geslagen tussen Bos en Lommer,

Lees verder ->

Open inloop: De Piratencodex

Tijdens de open inloop van de PPA op 1 mei 2017 werken we vanaf 20:30 samen de Piratencodex uit. Vanwege de pubquiz in Checkpoint Charlie doen we dat in café Nassau, ongeveer honderd meter richting het Limburg van Stirumplein bij de Wittenkade 105A.

In de Piratencodex beschrijven we wat het betekent om Piraat te zijn en de manier waarop wij in onze fluide, grassrootsbeweging met elkaar willen omgaan. Op 3 april hebben we een aantal Piratenkenmerken verzameld.

Lees verder ->

People’s Climate March

Op 29 april komen duizenden mensen naar Amsterdam. Samen roepen we het kabinet op om te kiezen voor een ambitieus klimaatbereid. Op deze brede demo komen jong oud, stad en platteland en koopman en dominee samen in de strijd voor een leefbare toekomst.

We roepen alle Piraten op zich bij de Piratenpartij Amsterdam aan te sluiten. Tussen 13.30 en 13.45 ontmoeten we elkaar op het Museumplein. Je kunt ons herkennen aan de Paarse Piratenpartijvlaggen en onze banner.

Lees verder ->

Open Inloop: Uitgangspunten van de Amsterdamse Piratenpartij

Tijdens de open inloop op 24 april 2017 gaan we vanaf 20:30 in Checkpoint Charlie in gesprek over de uitgangspunten van de Piratenpartij Amsterdam. In onze uitgangspuntenverklaring vertalen we de internationale kernpunten van de Piratenpartij naar de lokale situatie in de stad. Onze uitgangspunten bepalen de koers van de campagne en de rode lijn in ons verkiezingsprogramma. Onze uitgangspuntentekst is hier te vinden. We zijn erg benieuwd hoe jij hierover denkt.

Lees verder ->

Bijzondere ALV Piratenpartij Amsterdam

Op 14 mei is er een bijzondere ledenvergadering van de Piratenpartij Amsterdam. Het thema zijn de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en onze plannen om daar een succesvol resultaat te behalen. We hopen dat je erbij bent. Ook niet-leden zijn van harte welkom om mee te komen praten.

De Amsterdamse ALV zal plaats vinden op zondag 14 mei 2017, van 13.00 tot 17:00 (zaal open vanaf 12.30, opening vergadering stipt om 13,00). We ontmoeten elkaar in Vrijzinnig Centrum Vrijburg,

Lees verder ->

Piratenpartij roept onverantwoordelijke aannemers tot de orde

Asociale aannemers zorgen met de roekeloze bouw van kelders voor huisverzakkingen in Oud-West. Het stadsdeel voorkomt dat zij dit nu ook in de Baarsjes gaan doen. Door een unaniem aangenomen motie van de Piratenpartij en de SP, D66 en de PVDA mogen alleen nog kelders worden bijgebouwd nadat is onderzocht dat zij de omgeving niet onevenredig belasten.