Laatste artikelen van de Piratenpartij Amsterdam

Wie zijn wij?

De Piratenpartij is een snel groeiende internationale politieke beweging, een ideeënpartij van creatieve, kritische en activistische vernieuwers. Ons denken stopt niet bij de waan van de dag. In een snel veranderende wereld werken wij nu aan de problemen en kansen van de toekomst. We zetten ons in voor radicale democratisering en een vrijzinnige samenleving. Dit doen we in de politieke arena en daarbuiten: door actie te voeren, het maatschappelijk debat een andere kant op te sturen en Piratenfestivals te organiseren.

Lees verder ->

ALV Piratenpartij Amsterdam: Veel nieuwe gezichten

Op zondag 7 juni hield de Piratenpartij Amsterdam haar tweede Algemene Ledenvergadering bij de Tolhuistuin. Ondanks het zonnige weer was er een goede opkomst met veel nieuwe gezichten.

We begonnen met een kritische blik op onze Statuten en het concept voor ons Huishoudelijk reglement. Dit was niet het leukste onderwerp maar voor onze jonge afdeling wel een belangrijke om er voor te zorgen dat de basis stevig staat.

Lees verder ->

Onze eerste ALV

Zondag 16 november vond de eerste ALV van de Piratenpartij Amsterdam (PPA) plaats. Na een enthousiaste opening door dagvoorzitter Tjerk Feitsma en een toelichting over de oprichting van de Piratenpartij Amsterdam, werd er gediscussieerd over de statuten. Het belangrijkste punt van discussie was of mensen die niet in Amsterdam wonen, ook de mogelijkheid moesten krijgen om lid te worden. Uiteindelijk werd besloten dat we veel hulp hebben gehad van mensen buiten Amsterdam, en mensen buiten Amsterdam dus ook zeker welkom zijn als vrijwilliger.

Lees verder ->

Vacature: Kandidatenlijst en Lijsttrekker Provinciale Staten 2015 Noord-Holland

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er aan en het wordt hoog tijd voor ons Piraten om ook dit schip te gaan enteren. De voorbereidingen voor de campagne zijn al begonnen en er wordt op dit moment gewerkt aan de samenstelling van de kandidatenlijst.

De Piratenpartij roept daarom mogelijke kandidaten in Noord-Holland op hun ambities kenbaar te maken voor een positie op de kandidatenlijst van de Provinciale Staten 2015 van de Piratenpartij.

Lees verder ->

Vol verwachting klopt ons hart…

De schoenen zijn gepoetst, het bier voor de borrel staat koud en de stukken staan online. Komende zondag is de eerste ALV van de Piratenpartij Amsterdam en we zijn er klaar voor!


We verheugen ons erop je om 13.30 te verwelkomen in de Moddermanzaal van Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31, om samen te werken aan de toekomst van de Piratenpartij en onze stad.

Lees verder ->

Alpha

Op 16 november is de eerste Algemene Ledenvergadering van de Piratenpartij Amsterdam, codenaam ALPHA. Het uitgelezen moment om andere Amsterdamse Piraten te ontmoeten, te ontdekken wat je binnen de Piratenpartij allemaal kunt doen, mee te denken en -besluiten over de visie van de afdeling, de invulling van het afdelingsbestuur en de organisatievorm en kennis te maken met onze eerste volksvertegenwoordiger Jelle de Graaf.

Als je nog geen lid bent van de Piratenpartij kun je dat ter plekke worden.

Lees verder ->

Algemene Ledenvergadering

Sinds de verkiezingen van maart is er binnen de Piratenpartij Amsterdam veel gedaan om de afdeling op poten te zetten. De PPA voert nu een zelfstandige boekhouding, heeft een losse ledenadministratie en vormt een eigen vereniging in oprichting. Om het oprichten van de eigen vereniging compleet te maken organiseren we op 16 november een Amsterdamse Algemene Ledenvergadering. Hier besluiten we over gewichten zaken als de bemensing van het nieuwe bestuur en de inhoud van de statuten waarmee we naar de notaris gaan,

Lees verder ->

Participeren moet het dagelijks bestuur nog leren… Verslag bestuurscommissievergadering 21 oktober 2014

Maurice Beckeringh is ICT-er en fractiemedewerker van de Piratenpartij Amsterdam West. 

De bestuurscommissievergadering van 21 oktober was weer een lange avond met een aantal interessante agendapunten zoals het herinrichten van een aantal straten in de Cremersbuurt en het sluiten van een van de vier ateliers bij het Westerpark. Een terugkerend thema is de gebrekkige participatie van en communicatie naar de bewoners van West. Het inmiddels bekende ritueel is dat het dagelijks bestuur toezegt dat er zaken gaan worden verbeterd,

Lees verder ->

Matthijs Pontier – Ben jij ook een terrorist?

Matthijs Pontier is activist, wetenschapper en bestuurslid van de Piratenpartij Amsterdam. Bij de afgelopen verkiezingen voor het Europees Parlement was Matthijs lijsttrekker van de Piratenpartij Nederland.

De Veiligheidsindustrie heeft weer een nieuw speeltje verkocht. Het miljarden slurpende pakket aan maatregelen om onze angst voor terrorisme te stillen, wordt uitgebreid met “slimme camera’s” die iedereen op Schiphol gaan  bespieden op “afwijkend gedrag”.

Lees verder ->