Matthijs

Matthijs Pontier (30) is activist, wetenschapper, en duolid namens de Piratenpartij in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in een gezamenlijke fractie met De Groenen.

Matthijs 01-2016 _DSC3992Matthijs heeft zich altijd erg voor privacy, persoonlijke vrijheid, hervorming van het auteursrecht en democratische vernieuwingen geïnteresseerd. “Ik ben er van overtuigd dat er nooit te veel macht bij een kleine groep mensen mag komen te liggen. De vertrutting van Amsterdam laat meer dan eens zien hoe onze persoonlijke vrijheid onder druk staat. Daarnaast wordt op geniepige wijze steeds meer informatie over ons verzameld, opgeslagen in gigantische databases en gebruikt voor twijfelachtige doeleinden. Iedereen die afwijkt van de norm loopt het risico als crimineel behandeld te worden. Ik zet me daarom graag in voor de Piratenpartij om onze burgerrechten te beschermen en te verstevigen.”

Samen met Bob Sikkema heeft Matthijs de afdeling Amsterdam nieuw leven ingeblazen en veel mensen gemotiveerd zich in te zetten voor de Piratenpartij. “In Amsterdam Zuid greep haalde ik als lijsttrekker op 250 stemmen na een zetel, en tijdens de Europese verkiezingen haalde ik genoeg stemmen voor een virtuele Tweede Kamerzetel. Anderen noemen me wel eens ‘Orakel’ of ‘Man van de inhoud’. Ik verspreid deze inhoud graag via verschillende media, of vestig er de aandacht op door ludieke acties.”

Als wetenschapper aan de Vrije Universiteit werkte Matthijs aan het menselijker maken van zorgtechnologie en ethische vraagstukken die hierbij komen kijken. Als vrijwilliger in de preventieve verslavingszorg, informeert hij mensen zodat ze gezonde keuzes maken als ze dat willen. Daarnaast is hij het project ‘Drugs in Debat’ gestart om de maatschappelijke discussie over drugsbeleid op een bredere manier te voeren door verschillende invalshoeken te pakken.

Sinds 2015 is hij duolid in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in een gezamenlijke fractie met De Groenen. Onze inspanningen hebben er onder andere toe geleid dat het Waterschap zich heeft uitgesproken tegen TTIP.

Je kunt contact met me opnemen via matthijs [at] piratenpartij [dot] nl, of via Twitter, Facebook, Instragram, Slideshare en LinkedIn.