Kandidaatstelling Matthijs Pontier

De macht is in Nederland steeds ongelijker verdeeld. Overheden misbruiken aanslagen en criminaliteit om mensen bang voor elkaar te maken. Met hulp van technologie trekken ze steeds meer macht naar zich toe, ten koste van onze vrijheid. Tegelijkertijd gebruiken commerciële bedrijven zoals Uber nieuwe technologie om zo snel mogelijk een nieuwe markt te monopoliseren en kleine zelfstandigen uit te buiten.

Macht corrumpeert, dus er is meer reden om bang te zijn voor te machtige overheden en bedrijven, dan voor elkaar. We kunnen technologie juist gebruiken om vrijer te worden en de power of the masses sterker te laten worden dan bestaande machtscentra.

Als Piratenpartij hebben we de oplossingen om macht te decentraliseren. Met vergaande transparantie, directere lokale democratiebescherming van burgerrechten en een economie die gericht is op kopiëren en netwerken in plaats van beperkingen en centrale controle

Deze visie wil Matthijs Pontier uitdragen in de gemeenteraad:

“We vinden privacy niet alleen belangrijk omdat we niet bespied willen worden, maar ook omdat het anders de controleurs te veel macht geeft. We vinden democratie en transparantie niet alleen belangrijk omdat we vinden dat de huidige politici er te vaak een potje van maken, maar omdat de geschiedenis laat zien dat macht corrumpeert en een te machtige overheid deze macht vaak in haar eigen voordeel gaat inzetten. En we vinden vrijheid van informatie niet alleen belangrijk omdat we lekker gratis films, muziek en boeken willen kunnen downloaden, maar ook omdat kennis macht is, en we als burgers zelfstandiger en vrijer zijn als we kennis delen in de commons. Ook met fysieke bronnen kunnen we dit doen. Zo worden burgers weer de baas, in plaats van de staat of de markt.”

 

Achtergrond

Matthijs werd geboren in Amsterdam, maar groeide ook op in Velp en Doetinchem. Hij ging naar school op het Stedelijk Gymnasium Arnhem en ging op zijn 17e Kunstmatige Intelligentie studeren in Amsterdam. Het jaar daarna ging hij hiernaast ook psychologie studeren, en rondde uiteindelijk twee Bachelor studies en een Master Cognitive Science af binnen vijf jaar. In zijn promotie-onderzoek en postdoc ontwikkelde hij emotionele intelligente en ‘moreel besef’ voor robots en computers. Dr. Matthijs Pontier kan aantrekkelijk over abstracte onderwerpen communiceren, en kreeg zo uitgebreide media-aandacht voor zijn onderzoek. Uiteindelijk won de documentaire Ik ben Alice de prestigieuze NWO/KNAW-Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie.

 

Activist

Matthijs is daarnaast een echte activist. Hij zet zich binnen verschillende organisaties in voor een vrije samenleving, met een focus op burgerrechten, democratische vernieuwing en drugsbeleid. Als vrijwilliger in de verslavingszorg, merkte hij dat drugsverboden vaak meer schade veroorzaken dan de drugs zelf. Hij zette daarom het project ‘Drugs in Debat’ op en heeft daar met een team het onderwerp drugsbeleid breder aantrekkelijk gemaakt door verschillende invalshoeken te pakken. Ze hebben debatten georganiseerd, media-aandacht gegenereerd, presentaties gegeven en bij Cannabis Bevrijdingsdag op het podium gestaan. Matthijs heeft contact gelegd en samengewerkt met o.a. Stopdewietpas.nuVOC NederlandLegalize  en TNI. Matthijs nam onder andere deel aan een leerzame expert seminar van TNI waarin met diverse organisaties van over de hele wereld een gezamenlijke strategie binnen Europa werd besproken. Hij werd verkozen in het bestuur van de Stichting Drugsbeleid en ENCOD: de Europese coalitie van NGO’s voor een rechtvaardig en effectief drugsbeleid.

Matthijs werkt graag samen in groepen met verschillende typen mensen. Om samenwerking te stroomlijnen, stimuleert hij binnen en buiten de Piratenpartij het gebruik van ‘holarchie’. Binnen deze methode is iedereen gelijkwaardig, maar is er wel een duidelijke structuur en taakverdeling.  Dit voorkomt misverstanden en maakt het mogelijk dat mensen elkaar direct aanspreken, in plaats van dat communicatie via anderen verloopt, wat vaak voor ruis zorgt. Deze campagne wil Matthijs graag samenwerken met een brede burgerbeweging, vergelijkbaar met ‘Barcelona en Comú’

 

Ervaring

Politieke en bestuurlijke ervaring  deed Matthijs op binnen Vrijburg, de Ondernemingsraad van de Vrije Universiteit Amsterdam en Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Via zijn activisme voor de Verontruste VU’ers, die onder andere strijden voor transparant bestuur, meer inspraak en open access publishing, heeft hij namens ProVU plaatsgenomen in de Ondernemingsraad van de VU. In de commissies Sociale en Organisatorische Zaken en Communicatie was hij onder meer verantwoordelijk voor de sociale media en de OR-pagina in universiteitskrant Ad Valvas. Ze dwongen het bestuur regelmatig tot meer transparantie en het aanpassen van reorganisaties.

Matthijs zet zich al jaren in, voor de Piratenpartij. Hij stond eerder hoog op de lijst in Amsterdam, Noord-Holland en voor de Tweede Kamer, was lijsttrekker in Europa en Amsterdam-Zuid en werd verkozen in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Binnen en buiten deze campagnes schreef Matthijs veel opiniestukkensprak hij op demonstraties, voor zaaltjes, en voor radio en TV. Daarnaast deed hij mee aan  verschillende debatten en schreef hij mee aan de verkiezingsprogramma’s.

Als duolid in Waterschap Amstel Gooi en Vecht behaalde Matthijs al mooie politieke resultaten, door goed samen te werken met andere partijen en organisaties. Hij zette een mailactie op, waar onder andere Milieudefensie aan meewerkte, om onze motie tegen TTIP te laten slagen. Daarnaast zetten we open data, vrije open source software en beveiliging van op afstand bedienbare bruggen en sluizen op de agenda.

Binnen de Piratenpartij ligt zijn focus op vernieuwing van de democratie, de economie, het onderwijs en technologie. “Men zegt dat data het nieuwe goud is. Dat is geweldig nieuws, want data kun je vrijwel gratis vermenigvuldigen. Wij zijn de enige partij die weet hoe je dit kunt gebruiken om een innovatieve netwerkeconomie te creeren, waarin belangrijke grondrechten gerespecteerd worden. Dat begint in het onderwijs. In e-democracy systemen en G1000-burgerfora kunnen we bovendien de beste ideeën van Nederland verzamelen en realiseren. Op deze manier spelen politici niet de baas, maar bepaal je zelf welke ideeën worden uitgevoerd.”

Klik hier voor een CV en een overzicht van mediaoptredens van Matthijs.

Volg Matthijs op Twitter, op Facebook,  of Instagram, bekijk zijn presentaties op Slideshare, bekijk hier zijn Vimeo of zijn YouTube-kanaal, en volg hem hier op Google+.