Jelle de Graaf

Jelle de Graaf is de eerste volksvertegenwoordiger van de Piratenpartij in Nederland. Als gekozen politicus richt hij zich met name op het versterken van de democratie. Jelle: “Te vaak staan partijpolitieke belangen nog in de weg van goede beslissingen. Daarom zet ik me in om de directe invloed van bewoners, die er alle belang bij hebben er samen uit te komen, te vergroten. Een rechtvaardige, sociale en duurzame stad begint met het vernieuwen van de democratie.”

PPNL_Jelle-1

Door het toetreden van de Piratenpartij tot de bestuurscommissie in 2014 is het lokale bestuur radicaal gedemocratiseerd. Bewoners kunnen in bewonersfora advies geven over politiek gevoelige kwesties en op een online platorm zelf onderwerpen op de politieke agenda zetten. Zo wordt de politieke macht eerlijker gedeeld en hebben bewoners een sterkere stem.

Buiten de bestuurscommissie spreekt en schrijft Jelle ook regelmatig over bottom-up democratie. Zo schreef hij ‘De Amsterdamse Deeldemocratie‘, een alternatief voor het nieuwe bestuurlijk stelsel van Amsterdam. In de Amsterdamse politiek zet hij zich verder in om burgerrechten te beschermen, het commons-gedachtegoed te verspreiden en een decentrale duurzaamheidsrevolutie te ontketenen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was Jelle een drijvende kracht achter de formele oprichting van de Amsterdamse afdeling van de Piratenpartij. Jelle: “De Piratenpartij is in de eerste plaats een brede, bottom-up beweging. Dat maakt het cruciaal dat we sterke lokale afdelingen hebben die worden vormgegeven door lokale leden en sympathisanten. Landelijk organiseerde hij de lijsttrekkersverkiezingen voor de verkiezingen van 2017 en het eerste landelijke Piratencongres. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2016 was hij campagneleider in Noord-Holland, bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was hij verantwoordelijk voor het opstarten van de campagneorganisatie.

Als jongerenwerker in Vrijzinnig Centrum Vrijburg geeft Jelle vorm aan zijn vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid en de samenredzaamheid van (jonge) mensen. Als mede-oprichter van ‘De Meent’ zet hij zich in om het commons-gedachtegoed in Nederland te verspreiden.