Reactie mogelijke doorstart Geef om de Jan Eef

Na een heftige anderhalve week, waarin het volledige team opstapte, kan winkelstraatvereniging Geef om de Jan Eef met steun van het stadsdeel en de gemeente mogelijk toch een doorstart maken. Op 23 mei werd een motie van de Piratenpartij om de mogelijkheden van overbruggingsfinanciering voor Geef om de Jan Eef te onderzoeken unaniem aangenomen. Helaas maakte initiatiefnemer Jeroen Jonkers op 31 mei in het Parool bekend met zijn volledige team te moeten stoppen omdat het niet op tijd was gelukt overbruggingsfinanciering te vinden.

Lees verder ->

Piratenpartij claimt open ruimte Westerpark terug

De Piratenpartij wil het parkeerterrein bij het ING-gebouw aan de Haarlemmerweg omvormen tot groene entree tot het Westerpark. Dat stelde zij voor in de bestuurscommissievergadering van stadsdeel West op 9 mei. Hiermee geeft zij gehoor aan een breed gedeelde wens in de buurt. Tien bewoners kwamen inspreken in een heftige vergadering en toonden de meer dan 3500 handtekeningen voor een groen ‘kavel x’. Door een groene entree te realiseren wordt een brug geslagen tussen Bos en Lommer,

Lees verder ->

Piratenpartij roept onverantwoordelijke aannemers tot de orde

Asociale aannemers zorgen met de roekeloze bouw van kelders voor huisverzakkingen in Oud-West. Het stadsdeel voorkomt dat zij dit nu ook in de Baarsjes gaan doen. Door een unaniem aangenomen motie van de Piratenpartij en de SP, D66 en de PVDA mogen alleen nog kelders worden bijgebouwd nadat is onderzocht dat zij de omgeving niet onevenredig belasten.

De kunst van een goed meningsverschil

In de wisselcolumn delen Amsterdamse Piraten hun gedachten en ervaringen. Deze keer Amsterdamse volksvertegenwoordiger Jelle de Graaf.

Op 2 februari vond het belangrijkste politieke debat van het jaar plaats. Burgerschap, discriminatie en de grenzen aan vrijheid van meningsuiting stonden centraal in ‘Het Vrije Westen’, waar achtstegroepers uit heel Amsterdam West verbaal met elkaar de strijd aangingen. Als jongerenwerker en democratische vernieuwer in de bestuurscommissie van West kon ik deze bijeenkomst natuurlijk niet missen.

Lees verder ->

VACATURE-ALERT: De Piratenpartij Amsterdam zoekt een fractiemedewerker

We zijn op zoek naar een fractiemedewerker die de Piratenpartij in Amsterdam West kan ondersteunen. Het gaat om een dienstverband tot in ieder geval de verkiezingen in 2018.

Wat doe je?

Als fractiemedewerker sta je in het centrum van onze activistische politiek. Je bent aanwezig bij onze fractiebijeenkomsten én bij de bestuurscommissievergaderingen van stadsdeel West. Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn het bijhouden van de website en social media, het publiceren over het werk van de fractie,

Lees verder ->

Vraagtekens Piratenpartij bij bewapening ambtenaren

De Piratenpartij Amsterdam West heeft vragen gesteld over het bewapenen van ambtenaren. Steeds meer gemeenten laten ambtenaren politietaken overnemen. Ook willen zij deze ambtenaren, die hier niet op toegerust zijn, gaan bewapenen. De oude afspraak dat burgers zelf geen geweld gebruiken maar worden beschermd door goed opgeleide politieagenten staat onder druk. Fractielid Thomas de Groot: “Dat de overheid geweld mag gebruiken tegen haar burgers is niet zomaar iets. Dit kan alleen als er goede afspraken zijn over wie dit dan doet,

Lees verder ->

Bewonerspanel verkeersveiligheid Amsterdam West

 

Amsterdam West start met een bewonerspanel om creatieve oplossingen te vinden voor onveilige straten en kruispunten. Dat is het gevolg van een motie van GroenLinks, D66 en de Piratenpartij die dinsdag werd aangenomen in de bestuurscommissie. Fractievoorzitter van de Piratenpartij Jelle de Graaf: “Het lukt ambtenaren, experts en politici op verschillende plekken in West al jaren niet de verkeersveiligheid echt te verbeteren. Bewoners die dagelijks over straat gaan hebben vaak creatieve, vernieuwende en praktische oplossingen waar ambtenaren die vastgeroest zitten in oude denkpatronen niet op kunnen komen.

Lees verder ->